CodeTaal

Home

Engels leren met taalsymbolen

Welkom op de digitale leeromgeving van CodeTaal. Met CodeTaal wordt Engels geleerd op een interactieve en leerzame manier. De lessen bestaan uit spellen waarbij het Nederlands wordt gebruikt als referentietaal. Op deze manier kunnen leerlingen hun kennis van het Nederlands inzetten als een bouwsteen bij het leren van Engels. Door Engels en Nederlands met elkaar te vergelijken ontwikkelen de leerlingen taalbewustzijn.

In elke les leren de leerlingen eerst een aantal woorden, waar zij kennis mee maken aan de hand van beeld, geluid en tekst. Daarna wordt hen gevraagd of het Engelse woord een ‘broertje’ is van het Nederlandse woord. Dit broertjesspel helpt leerlingen om deze woorden te herkennen en hun kennis van het Nederlands actief in te zetten bij het leren van de nieuwe taal. Na het broertjesspel komen grammatica-oefeningen. Verschillen en overeenkomsten tussen Engels en Nederlands worden zichtbaar gemaakt door middel van taalsymbolen (gekleurde vormpjes). CodeTaal is daarom specifiek geschikt voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).